Loading color scheme

PLOIEȘTIUL VERDE 

un mediu prietenos într-un oraș care nu ne îmbolnăvește

Asigurarea condițiilor de mediu sănătos este definitorie pentru calitatea vieții. Din acest punct de vedere, orașul nostru este foarte departe de standardele moderne de viață.   Îmbunătățirea calității aerului, creșterea substanțială a spațiilor verzi, fie că vorbim de domeniul public sau de domeniul privat, o gestionare eficientă a deșeurilor și, nu în ultimul rând, creșterea eficienței energetice pentru clădirile publice și private, toate într-un plan coerent de amenajare urbană, sunt măsuri care se impun URGENT. VREM un oraș curat cu un aer respirabil, un oraș care respectă sănătatea cetățenilor săi respectând mediul în care aceștia trăiesc. Administrația locală va crea într-un timp rezonabil programe de aliniere la cerințele legale referitoare la aspecte cum sunt POLUAREA AERULUI și GESTIUNEA DEȘEURILOR. 

PLOIEȘTIUL EFICIENT

un oraș cu clădiri performante energetic și acces la utilități eficiente 

Este nevoie de reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe, de obligativitatea ca noile construcții să respecte normele de economisire a energiei. Este nevoie de o administrație publică ce nu risipește energia, o administrație care oferă iluminat public eficient și clădiri publice reabilitate energetic. Toate acestea pentru ca fiecare cetățean să plătească mai puțin pentru mai mult. 

PLOIEȘTIUL SĂNĂTOS și SOLIDAR

cu respect pentru pacienți și asistență socială pentru cei în nevoie

Sistemul de sănătate este cel mai bolnav pacient din România și, evident, și din Ploiești. Este mare nevoie de construcția a două noi spitale, în locul cârpirii celor aflate în administrarea primăriei, ambele necorespunzătoare nevoilor actuale, de construirea unei clinici oncologice. Este nevoie de foarte multe lucruri dar este nevoie mai ales de interes, de bunăvoință și înțelegere din partea autorităților. Avem nevoie de oameni competenți și de lucru în echipe mixte de manageri și medici care să aibă un singur interes: starea de sănătate a locuitorilor.  Propun, în programul meu politic, reducerea riscului de excluziune socială pentru persoanele vulnerabile, construirea unui centru integrat pentru persoane în dificultate și pentru tineri, accelerarea programelor ANL și ANL pentru medici, identificarea și modernizarea unor clădiri aflate în patrimoniul primăriei sau administrate de instituții subordonate acesteia, în scopul realizării unor centre pentru recuperare și pentru îngrijirea bătrânilor. Ne propunem în primul rând coeziunea acestor programe și demararea lor etapizat, prioritizat, în funcție de urgența nevoilor.

PLOIEȘTIUL FRUMOS 

cu urbanism de calitate, cu vechi și nou în armonie

Avem nevoie să redăm Ploieștiului frumusețea de altădată, să îi punem în valoare construcțiile vechi și valoroase, să eliminăm construcțiile provizorii și tonetele cu aspect neplăcut și neunitar. Eliminând sursele de corupție din zona construcțiilor, încurajând concursurile de arhitectură pentru obiectivele publice importante, asigurând autorizarea rapidă și responsabilă a construcțiilor, vom avea un oraș frumos, un oraș cu care să ne mândrim, în care să îți fie drag să trăiești.

PLOIEȘTIUL EDUCAT 

cu educație de calitate, o viață culturală dinamică și o ofertă reală și variată pentru iubitorii sportului

Un sistem educațional care are elevul în centru atenției presupune școli noi, care răspund nevoilor societății moderne, cu un spațiu și cu regulamente care să ofere copiilor noștri sentimentul de siguranță în instituțiile de învățământ. Consider necesară, în acest sens, asigurarea serviciilor educaționale de tip „școală după școală” pentru ciclurile primar și gimnazial. Crearea cadrului, încurajarea și finanțarea tuturor activităților educative, de recreere, de timp liber, vor aduce un plus de valoare în viața copiilor și, nu în ultimul rând, a părinților. Viața culturală a unui oraș implică aspecte multiple, toate cu posibilități uriașe de dezvoltare în Ploiești. În viziunea mea, garanția unei strategii de succes în acest domeniu constă în consultarea celor implicați: va trebui să consultăm, să încurajam, să facem să coopereze asociațiile care sprijină cultura, oamenii dedicați care iubesc acest oraș, care îi cunosc strălucirea de altădată și îl vor viu și cu un viitor frumos ancorat într-un trecut valoros. Avem nevoie și aici, ca și în privința resuscitării vieții sportive din oraș, de un program coerent, pe termen lung, asumat și, mai ales, APLICAT.

PLOIEȘTIUL UNITAR

cu interes egal pentru toate cartierele orașului 

Un oraș în care se asfaltează numai centrul este departe a fi administrat de oameni cărora le pasă de locuitori. Locul din oraș care arată cel mai rău este oglinda reală a primarului. O abordare unitară tratează corect și egal toate cartierele orașului. Nu avem locuitori de ranguri diferite, avem ploieșteni și în centru, și în Mitică Apostol, și în Nord și în Bereasca. Mă voi îngriji ca angajamentele asumate în campania electorale să fie convertite în fapte, iar pentru aceasta avem nevoie de implicarea tuturor comunităților din oraș. VREM NORMALITATE pentru toate cartierele orașului!

PLOIEȘTIUL ÎN MIȘCARE 

un oraș funcțional, cu transport fluent, prietenos cu mijloacele de transport în comun sau nepoluante 

Infrastructura de transport a orașului are rol critic în asigurarea funcționării sănătoase a orașului. Mobilitatea urbană trebuie să ierarhizeze gradual circulația pietonală cu cea a bicicletelor, a transportului în comun și a vehiculelor particulare. Intersecții funcționale, locuri de parcare în zonele centrale și parcări de rezidență, un trafic auto fluent, vor aduce un plus de timp, de bani și de sănătate ploieștenilor. 

PLOIEȘTIUL DIGITALIZAT

cu o administrație publică modernă, care dialoghează cu cetățenii 

Dacă VREM o primărie fără corupție, o primărie care oferă informații relevante asupra proiectelor în curs și asupra celor viitoare, o primărie care pune accent pe salvarea timpului și nervilor cetățenilor, avem o singură variantă: digitalizarea serviciilor publice. Au făcut-o orașe mai mari decât al nostru, dar și comune, orașe cu cetățeni cu competențe IT ridicate dar și comune cu mulți vârstnici. Noi de ce nu am face același lucru? Programul meu are în centru interesele cetățenilor Ploieștiului: tocmai de aceea îmi doresc să implementăm acest tip de măsuri: pentru că ele se referă direct la interesul cetățeanului și la calitatea vieții sale în comunitatea noastră locală. VREM, de asemenea, funcționari competenți, care să își justifice funcția prin abilități profesionale deosebite, nu prin culoare politică. VREM funcționari publici prietenoși, dispuși să ajute, care pun timpul și nevoile cetățeanului pe primul loc. Și o să îi avem! Pentru a putea să oferim transparență în domeniul investițiilor publice, al tuturor cheltuielilor din banii publici, pentru a putea publica informații relevante în timp real, avem nevoie de digitalizarea acestor date și de informarea oamenilor asupra modalităților de accesare a acestora în mod facil. 

PLOIEȘTIUL COMPETITIV

cu sprijin pentru antreprenoriat și libera inițiativă 

Susținerea unei categorii antreprenoriale puternice și creative este singura șansă pentru crearea unui mediu economic care să ne permită să realizăm toate celelalte obiective pe care ni le propunem. Apropierea de capitală a sărăcit orașul de resurse umane, dar a oferit, totodată, și foarte multe oportunități de dezvoltare. Un oraș situat la 40 de km de cel mai mare aeroport al țării nu are voie să piardă oportunitatea de a redeveni și un puternic pol economic. Programul meu propune relansarea serioasă a investițiilor publice în Ploiești, lucru care va încuraja dezvoltarea firmelor locale furnizoare de bunuri sau servicii. Ploieștiul are nevoie de investiții bine țintite, de pregătirea forței de muncă, încurajarea antreprenoriatului, facilitarea accesului la tehnologiile de vârf.

PLOIEȘTIUL SUSTENABIL și EUROPEAN 

conectat și integrat la Uniunea Europeană, finanțabil, cu un buget axat pe dezvoltare 

Viziunea unui oraș conectat cu lumea este una posibilă, nu utopică. Avem nevoie de experiența altora ca să ne mișcăm mai repede și mai bine. Avem nevoie de funcționari care să cunoască cum se lucrează în alte orașe din țară sau din Europa, să aplice și să adapteze ce au văzut la nevoile noastre locale. Avem nevoie să aflăm rețete de succes, nu să inventăm apa caldă la Ploiești. Pentru proiectele propuse de noi, VREM să accesăm Fonduri Europene prin Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și parțial prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), realizarea de investiții cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții (CNI), finanțare cu creditare BERD, obiective realizate prin Parteneriat Public-Privat (PPP), programe de finanțare oferite de Guvernul României și bineînțeles identificarea altor surse de finanțare pentru investiții. Orice experiență similară ne va scurta drumul către succes. 

Publish modules to the "offcanvs" position.