Loading color scheme

PLOIEȘTIUL COMPETITIV - cu sprijin pentru antreprenoriat și libera inițiativă

Deși Ploieștiul a fost și este un pol industrial important în țara noastră și beneficiază de un grad ridicat de dezvoltare economică, nivelul salarizării este destul de redus. Putem da vina pe apropierea de București, sau pe fenomenul migrator spre Vestul Europei, însă motivul principal este incapacitatea Ploieștiului de a oferi o variantă viabilă de locuire pentru forța de muncă. Lipsa investițiilor publice, a creat un decalaj nepermis față de polii economici din regiune, iar dacă la acest lucru adăugăm și o birocrație care a înfrânat spiritul antreprenorial în zonă, putem concluziona că administrația publică ineficientă a jucat un rol nefavorabil în dezvoltarea municipiului. VREM relansarea serioasă a investițiilor publice în Ploiești, punerea la dispoziția populație a programelor de învățământ profesional adaptate la nevoile economiei de astăzi, investiții în realizarea de locuințe ANL, care pot atrage mai ușor forță de muncă din regiunile mai puțin dezvoltate și investiții în infrastructura de afaceri. VREM ca administrația publică locală să acționeze ca un suport, nu ca o frână a spiritului antreprenorial și utilizarea eficientă a resurselor imobiliare ale municipalității

Probleme:

- Deși Ploieștiul nu a suferit de pe urma contracției economice accentuată din alte centre urbane, există o tendință de scădere a populației active, cauzată de migrație și de sporul natural negativ;

- Birocrație mult prea stufoasă, o administrație publică nereformată și greoaie, care acționează ca o frână împotriva dezvoltării;

- Nivelul salarial este relativ scăzut, raportat la gradul ridicat de dezvoltare economică, mai ales în comparație cu Bucureștiul, principalul magnet al forței de muncă în regiune;

- Disconfort pentru cetățeni, cauzat de poluare și trafic din ce în ce mai îngreunat;

- Economia zonei este dominată de companii cu capital străin în lipsa unui număr însemnat de antreprenori locali;

- Nivelul scăzut al investițiilor din ultimele mandate a crescut decalajul Ploieștiului față de alți poli economici din regiune;

- Neimplicarea autorităților pentru susținerea IMM-urilor prin atragerea de Fonduri Europene și Guvernamentale;

- Domeniul cercetării are rezultate modeste;

- Zonele industriale abandonate au regim juridic neclar și reprezintă riscuri majore de mediu, dar și o piedică fizică în calea dezvoltării;

- Număr redus al industriilor cu valoare adăugată mare, în comparație cu alte centre economice regionale; 

- O mare parte dintre companiile care au investit în economia locală au ales alte orașe pentru sectorul de administrare al afacerilor, care reprezintă o valoare adăugată mai mare și locuri de muncă mai bine plătite;

- Apropierea față de București reprezintă o problemă majoră, dar și o oportunitate nespeculată suficient; 

Soluții:

+ Relansarea investițiilor publice în Ploiești, pot aduce o creștere semnificativă a calității vieții în Ploiești, totodată pot atrage forță de muncă nouă în oraș;

+ Investiții în construcția de locuințe prin Agenția Națională a Locuinței, astfel încât presiunea pe piața imobiliară să fie diminuată, atfel încât va permite accesul în oraș al persoanelor din zone mai puțin dezvoltate;

+ Incurajarea învățământului profesional dual și construcția de campusuri pentru acest tip de educație și pentru elevii din afara orașului;

+ O administrație publică mai prietenoasă care oferă suport antreprenorilor în relația cu municipalitatea;

+ Atragerea de Fonduri Guvernamentale sau Europene pentru susținerea IMMurilor;

+ Implicarea susținută a instituțiilor de învățământ în programe comune și în parteneriate cu scopul realizării unor clustere tehnologice locale;

+ Punerea terenurilor aflate în patrimoniul municipalitătii la dispoziția antreprenorilor, cu prioritate pentru industriile cu valoare adăugată mare;

+ Construirea unor spații de birouri și a unor centre pentru industrii creative în sistem de parteneriat public-privat. Partenerul asocierii va finanța toate investițiile necesare, va asigura administrarea clădirilor în condiții de eficiență negociate cu municipalitatea. Aceste centre vor fi finanțate direct prin programe publice, sau prin plata unei chirii preferențiale de către utilizatorul spațiilor;

+ Eliberarea terenurilor din vechile platforme industriale, prin ecologizarea acestora și încurajarea proprietarilor de a le introduce în circuitul economic;

+ Limitarea la 5 zile lucrătoare obținerea autorizației de construire și a certificatului de urbanism pentru investițiile care crează cel puțin un loc de muncă, cât și simplificarea substanțială a procedurilor pentru obținerea avizelor și acordurilor; 

Share

Publish modules to the "offcanvs" position.