Loading color scheme

PLOIEȘTIUL FRUMOS – cu urbanism de calitate, cu vechi și nou în armonie

Urbanismul este un domeniu foarte tehnic, greu de stăpânit, dar care ne afectează destul de puternic. Un urbanism eficient poate face diferența dintre un oraș frumos și unul urât, magneții turistici ai Europei fiind campioni în urbanismul eficient. Urbanismul ineficient poate crea probleme de trafic, vecinătăți nepotrivite, surse de poluare poziționate în zone rezidențiale, excluziune socială. Totodată un serviciu de urbanism ineficient poate bloca investițiile vitale ale orașului, chiar și proiecte finanțate din fonduri publice, dar poate genera corupție și birocrație excesivă. VREM autorizarea rapidă a construcțiilor, un program de asistență care încurajează conformarea voluntară în locul amendării, eliminarea aspectului de ghetou pentru anumite cartiere, ecologizarea și funcționalizarea fostelor platforme industriale. VREM eliminarea surselor de corupție din zona construcțiilor, concursuri de arhitectură pentru obiectivele publice importante, eliminarea construcțiilor provizorii și a tonetelor cu aspect neplăcut și neunitar. VREM un oraș frumos, un oraș la care să ne fie drag să ne uităm. 

Probleme:

- In Ploiești există spații aglomerate care nu funcționează, sau spații care generează probleme de trafic, de mediu, care pot fi considerate efectiv insalubre;

- Blocurile de locuințe sunt reabilitate într-o mică măsură, existând multiple intervenții individuale, cu coloristică diversă, creând un aspect de ghetou;

- Există multe tonete de ziare sau alte tipuri de gherete, amplasate în zone intens circulate cu aspect neplăcut;

- Există foste platforme industriale cu regim juridic confuz sau cu proprietari multiplii, care sunt amplasate în zone vitale pentru dezvoltarea orașului, insalubre, contaminate cu deșeuri periculoase (fosta platformă industrială Columbia, fosta rafinărie Astra, zonele periferice ale liniilor și depourilor CFR etc.);

- Au fost lansate puține concursuri de soluții pentru proiectele de anvergură, iar asupra celor care există planează suspiciuni de corectitudine;

- Avizele și acordurile pentru autorizarea construirii se obțin foarte greu, fiind aproape imposibil depunerea într-o singură zi a tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea acestor documente;

- Acordul Unic este un pas birocratic suplimentar, nu un ajutor pentru investitor, scopul acestuia fiind ratat, îngeunând procesul de avizare;

- Construcțiile nu respectă întotdeauna documentațiile de autorizare a construirii, neexistând suficient personal specializat pentru analizarea unor astfel de deficiențe;

- Există un număr mare de construcții ilegale, fără Autorizație de Construire, acestea fiind o dublă problemă, creând un aspect neunitar orașului, totodată fiind o sursă de venituri nefructificată; 

- Procesul de Autorizare a Construirii este unul extrem de lung, iar documentațiile întocmite nu sunt studiate de către serviciile abilitate întotdeauna corect, fiind mai degrabă evaluate după cutume sau după afinitățile față de persoana care a întocmit documentația, aspectul tehnic fiind plasat într-un plan secund; 

Soluții:

+ Realizarea unei reconfigurări pentru zonele urbane importante: Zona Centrală, Esplanada Halelor Centrale-Zona Galeriilor Comerciale, Zona Gării de Sud etc.

+ Interzicerea reabilitării fațadelor fără Autorizație de Construire (aplicarea legii), realizarea și aplicarea unui ghid de bune practici pentru termoizolarea fațadelor blocurilor de locuințe, interzicerea termoizolării parțiale ale acestora;

+ Organizarea unui concurs de arhitectură pentru mobilierul urban și pentru tonete de ziare sau alte construcții provizorii limitate ca funcțiuni și ca număr;

+ Organizarea concursurilor de arhitectură pentru obiectivele publice importante și pentru zonele publice ce se propun spre a fi reconfigurate;

+ Toate concursurile de arhitectură și toate documentațiile supuse avizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism vor fi făcute publice pe un site al serviciului de urbanism cu informații relevante, ușor de accesat. In cazul autorizațiilor de construire vor fi făcute publice informațiile generale, cu scopul validitătii acestora (adresa și data emiterii autorizației de construire). Publicarea pe acest site a tuturor actelor necesare pentru fiecare documentație în parte, inclusiv în cazul avizatorilor, cu explicații, site-ul fiind făcut public pe toate documentele publice ale serviciului;

+ Ecologizarea terenurilor aflate în patrimoniul sau administrarea primăriei și valorificarea lor cât mai rapidă prin utilizarea lor ca spații pentru funcțiuni publice sau realizarea unor investiții ce vor aduce beneficii municipalității;

+ Descurajarea proprietarilor de a menține starea de fapt pentru terenurile aflate în incinta fostelor platforme industriale prin suprataxarea terenurilor cu ruine industriale sau cu un grad mare de poluare. Incurajarea folosirii terenurilor menționate anterior de către proprietari în scopul realizării de investiții imobiliare sau activități ce cresc numărul locurilor de muncă;

+ Scurtarea la 5 zile lucrătoare a timpului pentru emiterea Certificatului de Urbanism și Autorizației de Construire în trei faze: doar pentru investițiile publice, pentru toate clădirile care generează cel puțin un loc de muncă, pentru toate clădirile;

+ Aplicarea legii antibirocrație adoptată pe 26 octombrie 2019. Obținerea rapidă a tuturor avizelor și acordurilor și punerea tuturor avizatorilor la aceeași masă fără ca investitorul să fie nevoit să obțină separat cele peste 20 de avize posiblile. Toate documentațiile depuse spre analiza serviciului de urbanism și toate cererile tip depuse către acest serviciu vor putea fi depuse electronic și se va elibera un aviz unic de construire, care va conține punctul de vedere al tuturor avizatorilor

+ Specializarea personalului angajat al serviciului de urbanism și a inspectorilor de teren ai Poliției Locale, pentru a detecta nerespectarea documentației tehnice;

+ Propunem un punct zero pentru autorizarea tuturor construcțiile ilegale și conformarea clădirilor cu normele în vigoare, acest lucru însemnând o perioadă de conformare voluntară care nu presupune pedepsirea contravențională;

+ Respingerea unei documentații nu poate fi făcută decât din motive obiective, sau în cazul nedepunerii documentației conform indicațiilor explicite făcute publice în actele emise de către Serviciul de Urbanism;

Share

Publish modules to the "offcanvs" position.