Loading color scheme

PLOIEȘTIUL SĂNĂTOS și SOLIDAR – cu respect pentru pacienți și asistență socială pentru cei în nevoie

Deși în ultimii zece ani se poate constata o oarecare îmbunătățire la nivel național în domeniul sănătății și asistenței sociale, din nefericire suntem încă extrem de departe ca aceste domenii să fie cu adevărat performante, demne de Uniunea Europeană. Cu o infrastructură de sănătate depășită, cu servicii sociale la limita de avarie, cu o lipsă acută a personalului specializat și cu categorii importante din populație expuse riscului de excluziune socială, Ploieștiul nu face excepție, municipalitatea fiind departe de a oferi servicii de calitate locuitorilor orașului. VREM construcția a două noi spitale, în locul cârpirii celor două spitale aflate în administrarea primăriei, ambele necorespunzătoare nevoilor actuale, construcția unei clinici oncologice, cu ajutorul experienței dobândite deja de alte organizații care au reușit acest lucru. VREM reducerea riscului de excluziune socială pentru persoanele vulnerabile, construirea unui centru integrat pentru persoane vulnerabile și pentru tineri, accelerarea programelor ANL și ANL pentru medici, identificarea și modernizarea unor clădiri aflate în patrimoniul primăriei, sau administrate de instituții subordonate acesteia, în scopul realizarii unor centre pentru recuperare și pentru îngrijirea bătrânilor.

Probleme:

- Tendința de scădere a populației cauzată de un spor demografic negativ și de o migrație, preponderent în rândul populației active;

- Imbătrânirea populației, conform recensământului din 2011, populația de peste 65 de ani a crescut cu aproximativ 4000 de persoane, comparativ cu ultimul recensămând realizat în anul 2002 (creștere de la 30 000 de persoane la 34 000 de persoane);

- Din cauza îmbătrânirii populației au început să apară probleme majore în domeniul asistenței sociale, îngrijirea sănătății, fiind nevoie de o creștere susținută a capacității instituțiilor de profil, pe fondul diminuării populației active;

- Creșterea numărului de persoane expuse riscului de excluziune socială: persoane cu handicap, persoane vârstnice dependente, persoane fără venituri stabile, persoane fără locuință, copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, diferite minorități etc.;

- Problemele sociale cauzate de parțiala enclavizare și excluzinuea socială pentru persoanele de etnie rromă;

- Infrastructura de sănătate deficitară sau învechită;

- Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie au avut parte de reabilitări parțiale, fără o intervenție majoră care ar fi crescut substanțial calitatea serviciilor medicale, prin oferirea unor clădiri noi conform nevoilor actuale;

- Număr insuficient de cadre medicale specializate în domeniul sănătății; 

- Număr insuficient de locuri de cazare pentru victimele violenței domestice, sau alte cazuri de vulnerabilitate directă; 

Soluții:

+ Spitalul Municipal Ploiești “Schuller” are o structură pavilionară, cu majoritatea corpurilor depășite din punct de vedere moral, propunem construcția unui spital municipal nou, finanțat prin parteneriat public-privat, finanțatorul va susține toate investițiile necesare, va asigura administrarea actului medical ce va fi desfășurat în cadrul spitalului în condiții de eficiență negociate cu municipalitatea. Noul spital va funcționa în regim public și va fi finanțat prin decontarea serviciilor medicale de către CNAS, precum și alte surse alternative.

+ Tot în incinta Spitalului Municipal Ploiești va fi realizată o clinică modernă pentru afecțiuni oncologice. Primăria va solicita suportul fundației “Dăruiește Viața” pentru identificarea surselor de finanțare și pentru trasarea unei strategii coerente pentru dezvoltarea unui astfel de centru.

+ Va fi analizată oportunitatea de finanțare pentru realizarea unui spital de pediatrie nou, clădirea veche a spitalului de pediatrie fiind reabilitată și transformată în clinică de recuperare locomotorie și neurologică, îngrijire vârstnici în regim de rezidență și îngrijiri paliative;

+ Se propune realizarea unui program pilot pentru realizarea unui centru integrat pentru persoane vulnerabile și pentru tineri, acesta va reprezenta o comunitate care va pune la un loc tineri, bătrâni semidependenți și victime ale violenței domestice. In cadrul acestui centru vor fi realizate locuințe, spații comune, zone de agrement, dar și spații pentru îngrijirea unui număr redus de animale fără stăpân;

+ Va fi identificată o locație pentru realizarea unui centru pentru îngrijirea bătrânilor dependenți;

+ Va fi accelerat programul de construcție de locuințe sociale, acestea vor fi grupate în maxim 8 locuințe, astfel încât să nu existe riscul enclavizării unui grup social;

+ Va fi accelerat ritmul de construcție de locuințe pentru tineri, prin programul Agenția Natională pentru Locuințe, cu prioritate pentru specialiștii în medicină și pentru profesori;

+ Analizarea problemelor grupurilor defavorizate prin consultare directa, în special cele afectate de riscul excluziunii sociale, identificarea unor probleme predominante și trasarea de strategii;

+ Copii din grupuri expuse excluziunii sociale vor avea prioritate la înscrierea în instituțiile de învățământul de stat obligatoriu, astfel încât să fie eliminate sintagme de genul “școală de rromi”, sau situații care conduc la ostracizarea copiilor vulnerabili;

Share

Publish modules to the "offcanvs" position.