Loading color scheme

PLOIEȘTIUL SUSTENABIL și EUROPEAN – conectat și integrat la Uniunea Europeană, finanțabil, cu un buget axat pe dezvoltare

Dacă în capitolele anterioare au fost descrise planurile pe care dorim să le realizăm în Ploiești, va rămâne întrebarea: “de unde bani?”. Finanțarea proiectelor pe care ni le propunem nu este una facilă, însă principala noastră strategie este identificarea surselor de finanțare externe, care vor solicita cât mai puțin bugetul local al municipalității. VREM să accesăm Fonduri Europene prin Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și parțial prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), realizarea de investiții cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții (CNI), finanțare cu creditare BERD, obiective realizate prin Parteneriat Public-Privat (PPP), programe de finanțare oferite de Guvernul României și bineințeles identificarea altor surse de finanțare pentru investiții. VREM identificarea surselor de finanțare cu utilizarea minimului de resurse bugetare locale. VREM să oferim transparență în domeniul investițiilor publice, publicând informații relevante despre investiții și gradul de realizare, informații accesibile în mod facil.

Probleme:

- Ploieștiul ultimelor mandate suferă de un nivel extrem de redus al investițiilor publice, având ca rezultat scăderea competitivității economice;

- A fost invocată lipsa resurselor bugetare, fără a căuta surse de finanțare și fără a realiza strategii de accesarea fondurilor pentru investiții;

- Puținele proiecte de investiții au fost întârziate și au creat probleme în implementarea lor, în anumite cazuri investițiile fiind de slabă calitate;

- Putinele fonduri accesate au fost risipite cu investiții ineficiente, sau realizate cu soluții tehnice și costuri indisponibile publicului;

- Există un “mister” asupra stadiului în care se află investițiile publice și chiar asupra investițiilor în curs. Deși municipalitatea prezintă pe site cel puțin o parte dintre acestea, informația este incompletă sau greu de accesat; 

Soluții:

+ Norocul municipiului Ploiești este că nu trebuie să inventeze nimic, în zona accesării de fonduri există modele, de aceea vom replica modelele de bune practici, adaptate nevoilor Ploieștiului (Oradea, Reșița, Cluj-Napoca, Alba-Iulia etc., sunt orașe care s-au axat pe investiții preponderent finanțate din surse externe bugetului local); 

+ Programul Operațional Regional (POR) poate finanța reabilitarea energetică a clădirilor publice și a blocurilor de locuințe, creșterea mobilității urbane (amenajarea străzilor ce includ mijloace de transport electric, parcaje tip Park and Ride), reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate (realizarea de spații verzi și centuri verzi), infrastructură educațională etc.;

+ Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), poate finanța debirocratizarea și informatizarea administrației publice;

+ Compania Națională de Investiții poate finanța o gamă largă de proiecte descrise anterior. Incepând cu Clinica Oncologică din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, investiții în școli și grădinițe, baze sportive, infrastructura culturală, cămine pentru elevi și studenți etc.;

+ Parteneriat Public-Privat, aceste tipuri de finanțare pot fi utilizate pentru realizarea celor două spitale propuse în program, dar și a spațiilor de parcare din zona centrală;

+ Credite bancare și credite BERD, acestea pot fi folosite pentru o gamă largă de investiții;

+ Programe de finanțare oferite de Guvernul României, acestea pot fi folosite pentru diferite investiții, în funcție de strategia de dezvoltare locală a guvernului. Exemple de programe: PNDL, FDI etc.;

+ Cetățenii Ploieștiului vor avea acces la informațiile relevante ale investițiilor publice. Proiectele vor fi grupate pe pagini web, ușor accesibile, cu informații complete, unde vor fi prezentate în timp real informații relevante cu privire la progresul proiectului și la costurile acestuia, inclusiv documentare fotografică, dar și documentații tehnice publice și indicatorii tehnico-economici ai proiectului și obiectivele ce se doresc a fi atinse; 

Share

Publish modules to the "offcanvs" position.