Loading color scheme

PLOIEȘTIUL VERDE - un mediu prietenos într-un oraș care nu ne îmbolnăvește

Din nefericire Ploieștiul are un renume, în domeniul protecției mediului, care nu-i face cinste. Deseori este perceput ca cel mai poluat oraș din țară, dar deși studiile arată că acest lucru nu este adevărat, situația este destul de neplăcută. Cu concentrații ale poluanților în aer ce ajung de trei ori peste limita admisă de Organizația Mondială a Sănătății, cu spații verzi cu suprafețe sub jumătate din necesar, cu un management deficitar al deșeurilor, care a culminat cu dezastrul din vara anului 2019, Ploieștiul punctează extrem de prost la capitolul Mediu, fiind necesare măsuri rapide pentru ameliorarea situației. VREM îmbunătățirea calității aerului, creșterea substanțială a spațiilor verzi, fie că vorbim de domeniul public sau de domeniul privat, o gestionare eficientă a deșeurilor și nu în ultimul rând creșterea eficienței energetice pentru clădirile publice și private. VREM un oraș curat cu un aer respirabil, un oraș care respectă mediul și sănătatea cetățenilor săi. 

Probleme:

- Ploieștiul a fost și este unul dintre orașele cu nivelurile cele mai ridicate ale poluării aerului, Organizația Mondială a Sănătății plasând orașul nostru pe locul 5 la nivel național în anul 2018, cu o depășire de până la 200% a valorilor medii anuale recomandate. In lunile de vară, Ploieștiul a urcat până pe locul 2 la gradul de poluare;

- Nivel ridicat de zgomot cauzat de trafic, prezent mai ales în zona centrală și pe străzile principale;

- Poluarea ridicată a apelor, în special a celor subterane;

- Nerespectarea suprafeței minime de spații verzi raportată la populația orașului;

- Gestionarea deșeurilor, cu disfuncționalități majore privind gestionarea deșeurilor industriale, colectarea selectivă, depozitarea necontrolată a deșeurilor, gestionarea deșeurilor obținute din construcții și nu în ultimul rând curățenia stradală deficitară. 

Soluții:

+ Elaborarea unui plan local de îmbunătătire a calității aerului, elaborarea unui studiu privind impactul asupra populației, ce va fi făcut public;

+ Punerea la dispoziția cetățenilor a unor modalități rapide de semnalare către primărie a posibilelor încălcări ale legislației de mediu (poluare aeriană, acvatică, depozitare ilegală a deșeurilor etc.), astfel încât reprezentanții primăriei se vor putea adresa pentru soluționarea eventualelor nereguli Agenției pentru Protecția Mediului Prahova;

+ Reabilitarea terenurilor poluate aflate în administrarea primăriei și transformarea lor în spații verzi, utilizarea pentru proiectele primăriei sau valorificarea lor în scopul atragerii de afaceri care generează locuri de muncă;

+ Măsuri de economisire a energiei, descrise în capitolul Energie și Utilități și obligativitatea încadrării clădirilor noi sau reabilitate în limitele maxime de consum stabilite prin legislație;

+ Realizarea cuvelor îngropate pentru depozitarea pubelelor în locul platformelor existente, pentru zona blocurilor de locuințe (prezente parțial în zona de nord-vest a orașului). Pentru aceste cuve îngropate, pentru recipientele cu materiale reciclate, va fi prevăzut un sistem de deschidere cu cartelă, sistem montat deja în România (Cluj-Napoca), astfel încât se poate realiza un control cât mai bun al respectării colectării selective de către locatari;

+ Pedepsirea contravențională fermă a celor care încalcă modul de manipulare și depozitare a deșeurilor, dar și a celor care aruncă deseuri în spații nepermise, distrug mobilierul urban destinat colectării deșeurilor sau nu respectă politicile de gestionare a deșeurilor stabilite prin Hotărârile Consiliului Local sau a legislației în vigoare;

+ Implementarea unor măsuri în domeniul transportului în Ploiești, care limitează accesul autovehiculelor poluante, încurajează mijloacele de transport public și mijloacele de transport nepoluant, măsuri descrise în capitolul “Transport și trafic”;

+ Realizarea / definitivarea Registrului Local al spațiilor verzi, conform legii 313/2009

+ Realizarea aliniamentelor verzi pentru tronsoanele de străzi propuse spre a fi reconfigurate;

+ Sunt propuse șase coridoare verzi, spații plantate de 50-100 de metri, care vor izola zonele de locuire de zonele industriale, astfel încât să se realizaze o filtrare a aerului, dar și o răcorire în timpul sezonului cald;

+ Stabilirea obligativității înființării de spații verzi pentru obiectivele majore construite pe raza municipiului, în funcție de destinația spațiilor;

+ Creșterea ponderii spațiilor plantate cu arbori și arbuști față de cea a spațiilor plantate cu material floricol, acest aspect având un triplu beneficiu: costuri mult mai reduse de întreținere, o capacitate mai mare de a absorbi dioxidul de carbon și o umbrire mult mai bună pe timp de vară;

+ Replicarea unor modele de succes din Vestul Europei sau alte zone care au reușit trecerea de la industria poluantă la industria cu impact redus asupra mediului. Acest punct presupune retehnologizarea industriei existente, sau investiții în industrii nepoluante cu impact redus asupra mediului; 

Share

Publish modules to the "offcanvs" position.